Producten:

risicomanagement - voor de onderneming - voor de ondernemer

Risicomanagement

Bij welke gebeurtenissen of omstandigheden komt de continuïteit van uw onderneming in gevaar?

Hoe herkent u deze situaties en wat kunt u doen om deze risico’s af te dekken, te verkleinen of zelfs te voorkomen? Dat is de kern van onze risico-analyse. Hiermee heeft u in één oogopslag inzicht in uw ondernemers- en bedrijfsrisico’s. Dat betekent ook dat u hier actief op in kunt spelen, zodat u de financiële consequenties van risicovolle gebeurtenissen kunt beperken.

Wat levert een risico-analyse op?

 • Meer grip op risico’s voor u als ondernemer
 • Meer grip op risico’s binnen uw onderneming
 • Goede balans tussen het zelf dragen van deze risico’s, het treffen van preventieve voorzieningen of de overdracht van risico’s aan één of meerdere verzekeraars
 • Besparing op de verzekeringspremie

Voor de onderneming

Pensioen medewerkers

Een goede pensioenregeling is een zeer gewaardeerde secundaire arbeidsvoorwaarde. Pensioen speelt dan ook vaak een belangrijke rol bij het werven én behouden van talentvolle medewerkers. Segerink Adviesgroep helpt u als werkgever bij het samenstellen van een toekomstbestendige pensioenregeling. Welke pensioenvorm en welke pensioenuitvoerder past het beste bij uw onderneming? Daarbij kijken we niet alleen naar de omstandigheden binnen uw organisatie (ontwikkeling van gemiddelde leeftijd, activiteiten van uw onderneming) maar ook naar de actuele wet- en regelgeving en de verplichtingen die u mogelijk heeft uit hoofde van een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) of een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Wij hebben ervaring bij het adviseren van diverse type pensioenuitvoerders:

 • Verzekeraars
 • Algemeen Pensioen Fonds (APF)
 • Premie Pensioen Instelling (PPI)
 • Bedrijfstak Pensioen Fonds (BPF)

Ons jaarlijks onderhoud voorkomt verrassingen en zorgt ervoor dat de pensioenregeling blijft voldoen aan uw verwachtingen.

Wij zijn specialisten op het gebied van:

 • Werkingssfeeronderzoek Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)
 • Verlengingstraject verzekerde regeling
 • Advies bij fusie en overname
 • Harmonisatie pensioenregelingen
 • Omzetting DB naar DC (eindloon / middelloon naar beschikbare premie)
 • Quick scan pensioenrisico’s
 • Second opinion
 • Werkzaamheden voor de ondernemingsraad (OR)
 • Opleidingen pensioen voor HR-medewerkers of medewerkers accountant
 • Maatwerk advieswerkzaamheden

Direct ingaand pensioen

Heeft uw werknemer pensioen opgebouwd middels een beschikbare premieregeling? Uw werknemer krijgt dan op de pensioendatum een kapitaal waarmee u hij/zij pensioen moet aankopen. Vaak ontvangt uw werknemer een paar maanden voor de pensioendatum bericht van de pensioenverzekeraar: ‘Uw pensioenkapitaal komt vrij.’ Met dit pensioenkapitaal moet uw werknemer een pensioenuitkering aankopen en dat betekent dat er een aantal keuzes gemaakt moeten worden. Nadat wij de situatie en wensen van uw werknemer in kaart hebben gebracht verwerken wij onze bevindingen in een helder financieel rapport welke wij met uw werknemer bespreken. Op basis van dit rapport kan uw werknemer de keuzes maken wat het beste bij zijn/haar situatie past. Daarna zullen wij ervoor zorgen dat wij de oplossing zo scherp mogelijk voor uw werknemer inkopen zodat hij/zij onbezorgd van zijn/haar oude dag kan genieten. Wij rekenen vaste kosten voor deze dienstverlening, wilt u hier meer over weten neem dan contact met ons op.

Zorg & inkomen (verzuim)

Grip op de kosten van verzuim? Het kan!
Ziekteverzuim van uw medewerkers kan, zeker op langere termijn, grote financiële risico’s met zich meebrengen. Toch kunt u met de juiste aanpak veel grip krijgen op het verloop en de kosten van verzuim. Denk hierbij aan preventieve voorzieningen, het invoeren van gezondsheidsmanagement en het afsluiten van de juiste ziekteverzuimverzekering. Een goed verzuimbeleid zorgt voor een win-winsituatie: vitale werknemers verzuimen niet alleen minder vaak, maar zijn ook nog eens productiever!

Wat levert verzuimadvies op?

 • Inzicht in de verzuimrisico’s
 • Kennis van preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen en te beperken
 • Keuze uit verzekeringsoplossingen zoals:
  • Ziekteverzuim verzekeringen
  • WGA hiaatverzekeringen
  • WGA excedent verzekeringen
  • Collectieve zorgverzekeringen

Risico’s afdekken met schadeverzekeringen

Met onze risico-analyse heeft u in één oogopslag inzicht in uw ondernemers- en bedrijfsrisico’s. Dat betekent ook dat u hier actief op in kunt spelen, zodat u de financiële consequenties van risicovolle gebeurtenissen kunt beperken. Bepaalde risico’s kunt u gewoonweg accepteren, andere kunt u voorkomen of beperken door zelf maatregelen te treffen. Toch blijven er altijd risico’s die te groot zijn om zelf te dragen. Deze kunt u verzekeren. Onze experts inventariseren dan welke verzekering en welke verzekeraar het beste bij uw onderneming past, op basis van voorwaarden en de juiste prijs-kwaliteitverhouding.

Voor de ondernemer

Pensioen DGA (directeur groot aandeelhouder)

Hoe wilt u als ondernemer uw pensioen gaan regelen? Kan uw onderneming als pensioenvoorziening dienen als u wilt stoppen met werken, heeft u vermogen in privé of wilt u toch uw pensioen onderbrengen bij een verzekeraar? En wat zijn de gevolgen voor uw pensioen, zowel voor u als voor uw gezin, als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden? Het zijn stuk voor stuk belangrijke vragen. Wij delen graag onze kennis met u zodat u bewust keuzes kunt maken voor een goed verzorgde oude dag en voor het waarborgen van uw inkomsten bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden. Dat geeft een goed gevoel voor de toekomst.

Zekerheid voor u als ondernemer bij arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt zijn de gevolgen voor u, uw bedrijf en uw gezin vaak groot. Ook in financiële zin. U kunt veel onzekerheid over deze situatie wegnemen als u weet dat u de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunt opvangen. Heeft u zelf voldoende middelen achter te hand of is een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig? Wij geven u helder inzicht in de mogelijke scenario’s en oplossingen. Hiermee zorgt u voor continuïteit van uw inkomen. Dat voegt een prettige zekerheid toe aan het leven van uzelf en dat van uw gezin.