Voor uw zekerheid

beheerst beloningsbeleid - privacy - aansprakelijkheid - cookies

Beheerst beloningsbeleid

Segerink Adviesgroep hanteert geen variabele beloningen voor haar medewerkers

Op die manier is er voor medewerkers geen enkele financiële prikkel die kan aanzetten tot onverantwoord gedrag, het geven van niet-passende adviezen of het verkopen van producten die niet in uw belang zijn. Door het geheel ontbreken van variabele beloningen handelen we zuiver in uw belang.

Uw privacy

Uit hoofde van onze dienstverlening beschikt Segerink Adviesgroep over persoonlijke gegevens van u. Hier treft u in vogelvlucht aan hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Voor de uitgebreide beschrijving kunt u ons Privacy Statement raadplegen.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?

  • Contactgegevens
  • Identificatiegegevens
  • Gegevens in verband met dienstverband
  • Financiële gegevens
  • Gegevens in verband met financiële producten
  • Gezondheidsgegevens (in sommige gevallen)
  • Gegevens over strafrechtelijke feiten (in bijzondere gevallen)

Wij verwerken deze gegevens omdat wij adviseren en bemiddelen in financiële producten dan wel de overeenkomst uitvoeren welke bij het financiële product van toepassing is. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit met betrekking tot relatiebeheer. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten en het versturen van nieuwsbrieven. Tevens hebben wij persoonsgegevens nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichting (zorgplicht).

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u. Daarnaast kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten of als dit is toegestaan in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wij uiteraard uw belang in acht nemen. In sommige gevallen zullen wij toestemming aan u vragen om uw persoonsgegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden.

De gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben, in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst dan wel gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. U heeft altijd specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsregisters, deze zijn opgenomen in ons Privacy Statement. Op onze website vindt u altijd het meest actuele statement.

Uiteraard zorgen wij voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Heeft u een klacht met betrekking tot dit onderwerp dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Mocht dit voor u geen bevredigende oplossing bieden dan heeft u het recht om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

Aansprakelijkheid

Segerink Adviesgroep is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid. Iedere aansprakelijkheid van Segerink Adviesgroep is overigens beperkt tot het bedrag waarop de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Verder attenderen wij u op onze algemene voorwaarden , die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij verstrekken u graag nadere informatie over onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering en algemene leveringsvoorwaarden.

Cookies

Wat zijn cookies?

Juridisch gaat het om artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet, in de volksmond noemt men deze regelgeving de ‘cookiewet’. De wet stelt dat websitebezoekers geïnformeerd moeten worden over welke cookies er worden geplaatst en waarom. Cookies zijn geen computerprogramma's en cookies verspreiden geen virussen. Ook leidt het plaatsen van cookies niet tot spam. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Ook helpen cookies ons om in te zien hoe u de website gebruikt en hoe wij uw ervaring kunnen verbeteren en klantvriendelijker kunnen maken.

Cookies accepteren

Als u een zo optimaal mogelijke ervaring wilt op onze website, dan is het aan te raden om de cookies te accepteren. Dat accepteren gaat op onze website geheel automatisch. U kunt de cookies wel uitschakelen. Hou er dan wel rekening mee dat onze website niet meer optimaal functioneert.

Cookies uitschakelen

U heeft de mogelijkheid om uw internetbrowser(s) zo in te stellen dat u bepaalt welke cookies uw browser accepteert. Dit kunt u doen door uw browserinstellingen (van bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox of Chrome) aan te passen.